Artikelen door Tonnaer Stagiair

Gebrekkige digitale terinzagelegging bestemmingsplan, fataal?

Een gebrekkige digitale terinzagelegging van een bestemmingsplan kan worden gepasseerd als niemand wordt benadeeld: “Niet in geschil is dat het ontwerpplan en de hierbij behorende stukken die via de gemeentelijke website werden aangeboden in ieder geval gedurende een deel van de termijn van terinzagelegging niet dan wel niet goed zichtbaar waren. Dit verdraagt zich niet […]

Procestip om af te rekenen met klakkeloos herhaalde beroepsgronden

Wanneer in het bezwaar/ (hoger)beroep klakkeloos zienswijzen/bezwaargronden of beroepsgronden worden “herhaald en ingelast” zonder dat wordt aangetoond waarom de weerlegging in een eerder stadium van de procedure onjuist zou zijn, bekijkt de Afdeling alleen of het bestuursorgaan een normale belangenafweging heeft gemaakt. Zie Ab 21 april 2010, AB 2010,163, Ab 3 februari 2010, zaaknr. 200902090/1/M2 […]

Beslissing op bezwaar dan wel nieuw primair besluit?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft op 4 april 2012 (nr. 201108770/1/A1) aangegeven dat niet de verschijningsvorm maar het oogmerk en de strekking van het besluit bepalend zijn voor het antwoord op de vraag of het besluit een beslissing op bezwaar is dan wel een primair besluit. Gelet op de gedingstukken […]