Artikelen door Tonnaer Stagiair

Even voorstellen

Mijn naam is Chantal Zegers en ik werk sinds kort bij Tonnaer Advieseurs in Omgevingsrecht in Eindhoven als juridisch adviseur. Ik voel me vanaf de eerste werkdag erg welkom in het team, dat samen mooie plannen maakt. Inmiddels heb ik bijna 10 jaar werkervaring in het werkveld van het omgevingsrecht en bestuursrecht. Een creatieve en haalbare […]

Nieuwe uitspraak ‘stedelijke ontwikkeling’

Nieuwe uitspraak ‘stedelijke ontwikkeling’ Door de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (verder te noemen: Afdeling) is opnieuw uitspraak gedaan over het begrip ‘stedelijke ontwikkeling’ (22 juli 2015, zaaknummer 201405299/1/R3). Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, moet aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 3.1.6. lid 2 van het Bro (Ladder van duurzame verstedelijking) […]

Omgevingswet

Op 1 juli jl. heeft de Tweede Kamer met grote meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. Dit is een grote stap in de richting van het nieuwe denkproces om het omgevingsrecht integraal te benaderen. Naast een nieuwe wet vereist dat ook een cultuuromslag. Ons kantoor is al volop bezig met het toepassen van de nieuwe instrumenten […]

Plattelandswoning en luchtkwaliteit (annotatie F. Limpens-Cuijpers in Gemeentestem)

Op 4 februari 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: Afdeling) een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat de luchtkwaliteit ter plaatse van een zogenoemde plattelandswoning als gevolg van het planologisch bijbehorende bedrijf toch moet worden beoordeeld (nr. 201306630/5/R3). Zo’n woning kan namelijk gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van dit ‘eigen’ bedrijf. […]

Stikstofdepositie en bestemmingsplan

Ten aanzien van stikstofdepositie blijkt uit een uitspraak van 1 april 2015 (ABRvS 1 april 2015, nr. 201311647/1/R2) dat de autonome afname van stikstofdepositie mag worden betrokken bij de passende beoordeling bij een bestemmingsplan.   In ABRvS 1 april 2015, nr. 201402973/1/R3 geeft de Afdeling meer duidelijkheid over de uitleg van artikel 19 kd, lid […]

Is een woonark of woonschip een bouwwerk?

In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 25 februari 2015 (nr. 201405559/1/R1) is ingegaan op het begrip ‘bouwwerk’ in de zin van de Wabo in relatie tot een woonark of woonschip. Uit de definities van de begrippen ‘woonark’ en ‘woonschip’ in het desbetreffende bestemmingsplan is de daarin opgenomen […]

Congres Transformatie van (leegstaand) maatschappelijk vastgoed

Op 13 mei 2015 organiseren Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht, Spirato en Rendiz een congres in het teken van Transformatie van (leegstaand) maatschappelijk vastgoed in de Ringoven in Panningen. Doel van dit congres is om nieuwe beleidsopvattingen en komende nieuwe regelgeving te combineren met voorbeelden uit de praktijk. Vereenvoudiging van de huidige wet- en regelgeving en […]

Luchtkwaliteit van het ‘eigen’ agrarische bedrijf moet toch beoordeeld worden bij de plattelandswoning

Luchtkwaliteit van het ‘eigen’ agrarische bedrijf moet toch beoordeeld worden bij de plattelandswoning Op 4 februari 2015 (nr. 201306630/5/R3) heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) een uitspraak gedaan waaruit volgt dat de luchtkwaliteit ter plaatse van een (voormalige) agrarische bedrijfswoning die ook door een derde bewoond mag worden – de […]

Wettelijke grondslag voor Chw-experimenten voorlopig vervallen door uitspraak Raad van State

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan ‘Spoorzone’ van de gemeente Culemborg vernietigd, dat de herinrichting van het stationsgebied mogelijk maakt. Ter voorbereiding van dit plan is gebruik gemaakt van enkele bepalingen uit het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Dit uitvoeringsbesluit vindt zijn grondslag in de Crisis- en herstelwet.  Op grond […]