Artikelen door Tonnaer Stagiair

Samenvatting uitspraak AbRvS outletcenter Zevenaar

Samenvatting uitspraak AbRvS outletcenter Zevenaar AbRvS 18 mei 2016, nr. 201503574/1/R1 Conclusie: Outletcenter Zevenaar kan doorgang vinden omdat niet is aangetoond door appellanten dat er sprake zal zijn van onaanvaardbare leegstand. Vooral rechtsoverwegingen 10.8 t/m 11.19 relevant Factory Outlet Center Zevenaar heeft een oppervlakte van 12.000 tot 15.000 m². Door appellanten wordt gesteld dat er […]

Hoe moeten evenementen juridisch geborgd worden?

“In het themanummer ‘Evenementen in de openbare ruimte’ van het vakblad Stadswerk Magazine (aflevering 04/2016) is een artikel geplaatst van mr. Yuval Schönfeld over de juridische borging van evenementen.” Recentelijk zijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) verschillende zaken aan de orde geweest die zien op evenementen in de openbare ruimte. […]

Stappenplan implementatie omgevingswet

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2019 in werking. Deze wet heeft een grote impact op de gemeentelijke organisatie. 2016 is het jaar dat bij de meeste gemeenten in Nederland op de kalender staat als start voor de voorbereidingen op de Omgevingswet. Wat kunt (en moet) u doen om deze wet op een goede wijze […]

Het relativiteitsvereiste, concurrenten en de ladder voor duurzame verstedelijking

Op 20 april 2016 (nr. 201403815/1/R4) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: Afdeling) opnieuw uitspraak gedaan over de toepassing van het relativiteitsvereiste in relatie tot de ladder voor duurzame verstedelijking. Twee  concurrerende ondernemingen (de Aldi en de Jumbo) deden in dit geval een beroep op de ladder.   In artikel 3.1.6, […]

Verslag Expertmeeting Stedelijke herverkaveling, Kadaster 15 april 2016

Op 15 april 2016 is door het Kadaster in Amersfoort een Expertmeeting Stedelijke herverkaveling georganiseerd. Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht heeft aan deze bijeenkomst deelgenomen. Stedelijke herverkaveling maakt het mogelijk om grond en vastgoed te ruilen in situaties waarin de bestaande eigendomsverhoudingen een obstakel zijn om initiatieven te realiseren. Het leerstuk van stedelijke herverkaveling is op […]

Verslag Expertisemeeting Luchtkwaliteit, provincie Limburg 11 april 2016

Op maandagavond 11 april 2016 is in het Gouvernement te Maastricht door de provincie Limburg een Expertisemeeting Luchtkwaliteit georganiseerd. Deze bijeenkomst is gehouden omdat in de Limburgse samenleving veel onrust bestaat over de luchtkwaliteit. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de exacte mate van luchtverontreiniging, de oorzaken hiervan en welke gezondheidsklachten dit kan veroorzaken. Voor […]

De Afdeling hanteert sinds 16 maart 2016 een nieuwe jurisprudentielijn ten aanzien van belanghebbendheid bij omgevingsvergunningen milieu

Op 16 maart 2016 heeft de Afdeling (nr. 201504206/1/A4) een belangrijke uitspraak gedaan ten aanzien van de vraag wanneer bij een procedure omtrent een omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten een betrokkene aangemerkt kan worden als belanghebbende zoals bedoeld in artikel 1:2, eerste lid Awb (“degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken”). De uitspraak van 16 […]

Tonnaer en het omgevingsplan in de praktijk

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft, tegelijk met de gemeente Boekel, als eerste gemeente in Nederland een omgevingsplan (Chw-bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) in ontwerp ter inzage gelegd. Het gaat om een ambitieus en vernieuwend plan voor transformatie van het bedrijventerrein Rijnhaven Oost. Gewerkt wordt met een nieuwe aanpak waarbij sprake is van intensieve samenwerking […]