Artikelen door Anita Freij

Goed nieuws: de Omgevingswet komt er voorlopig niet!

Gelukkig, nog geen ‘paradigmawisseling’ waarvan niemand weet wat die inhoudt, of nog erger: een cultuurverandering waarbij “alles anders moet”. Niet iedereen en alles betrekken bij de plannen: burgers hebben daar geen tijd voor en trouwens vaak ook geen zin in. Geen omarming van initiatieven waar anderen alleen maar last van hebben. Geen ingewikkelde deregulering waar […]

Nieuw omgevingsrecht: geen bruidsschat voor de gemeenten? Over een staatsrechtelijke anomalie.

Door Frans Tonnaer[1] De invoering van de Omgevingswet (Ow) gaat met een omvangrijke regeling van het overgangsrecht gepaard. Dit overgangsrecht is grotendeels opgenomen in de Invoeringswet Omgevingswet (IOw) waarvan het ontwerp, na consultatie samen met de Aanvullingswet Natuur en de vier uitvoerings-amvb’s op 30 juni jl. om advies naar de Raad van State is gezonden. […]

Annotatie over ex nunc of ex tunc toetsing van handhavingsbesluiten in de bezwaarfase

In het juridische vakblad de Gemeentestem (Gst. 2017/102) is onlangs een annotatie verschenen van mr. Yuval Schönfeld over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 december 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:3388). Dit artikel geeft een samenvatting van de uitgebreidere annotatie die u op deze pagina kunt downloaden. De geannoteerde uitspraak is interessant […]

Tonnaer zoekt Omgevingswet kanjers!

Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht is volop in ontwikkeling. Ons juridisch planologisch adviesbureau maakt zich op voor de komst van de Omgevingswet. Dit betekent dat onder andere innovatieve ruimtelijke en maatschappelijke oplossingen, participatievraagstukken en integrale advisering, denken en handelen vanuit de opgave meer dan ooit belangrijk worden in de advies- en detacheringsopdrachten voor onze opdrachtgevers. Veel […]

Het is nu tijd om werk te maken van de gemeentelijke omgevingsvisie!

Door Frans Tonnaer[1] Op 21 maart volgend jaar vinden de reguliere gemeenteraadsverkiezingen plaats. Partijen zijn intussen bezig zich daarvoor op te maken. Dat is het goede moment zich af te vragen wat hun bijdrage zal zijn aan de omgevingsvisie die elke gemeente volgens de Omgevingswet moet vaststellen en die logischerwijze voorafgaat aan het omgevingsplan. Wordt […]

Wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht niet langer controversieel

Afgelopen dinsdag, 18 april, is het wetsvoorstel tot afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen (wetsvoorstel 34666 – 26 januari 2017) geschrapt van de lijst van controversiële onderwerpen. Dit betekent dat het demissionaire kabinet de wet weer verder in behandeling mag nemen. Wordt de actualiseringsplicht dan toch nog net voor de zomer of anders in het najaar […]