Artikel “Is het uitvoering geven aan een handhavingsbesluit vergunningplichtig?”

Yuval Schönfeld van Tonnaer heeft een artikel geschreven over: “Is het uitvoering geven aan een handhavingsbesluit vergunningplichtig?”. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag of het uitvoering geven aan een handhavingsbesluit vergunningplichtig is. Als iemand bijvoorbeeld een illegaal opgericht bouwwerk moet slopen is het de vraag of de overtreder, als hij aan het handhavingsbesluit wil voldoen, hiervoor een (omgevings)vergunning nodig heeft. Als dit het geval zou zijn, dan dient het bevoegd gezag daarmee rekening te houden bij het bepalen van de duur van de begunstigingstermijn. Het bevoegd gezag zou dan de duur van de begunstigingstermijn moeten afstemmen op de termijn die geldt voor het verlenen van de voor de uitvoering van het handhavingsbesluit noodzakelijke vergunning. In dit artikel wordt onderzocht hoe in de jurisprudentie en in de wetsgeschiedenis met deze kwestie wordt omgegaan. Dit artikel is gepubliceerd in Tijdschrift voor praktisch bestuursrecht 2014/2.

 Download de PDF van dit artikel (bron sdu.nl)