Alphen aan den Rijn Omgevingsplan

Het gebied Rijnhaven Oost is via het ministerie van Infrastructuur en milieu aangewezen als pilotproject in het kader van de Crisis en herstelwet en daarom kan Alphen aan den Rijn vooruitlopen op de Omgevingswet en aan de slag gaan met een eerste omgevingsplan.

Het omgevingsplan heeft een bredere reikwijdte dan een traditioneel bestemmingsplan en ziet erop om naast een ‘goede ruimtelijke ordening’ ook een veilige en gezonde fysieke leefomgeving te bereiken en in stand te houden.

Doel is Rijnhaven Oost te transformeren naar een woon-, werk- en recreatiegebied. Uitgangspunt daarbij is een flexibel planologisch regime waarin onder andere milieuregels worden geïntegreerd. De gemeente heeft, mede vanwege de ambitieuze planning voor het omgevingsplan, aan Tonnaer gevraagd met een kritische juridische blik naar het plan te kijken en een juridische controle te verrichten.

De Crisis- en Herstelwet geeft ook de mogelijkheid om af te wijken van de geldende digitale standaarden. Daarvan heeft Alphen aan den Rijn dankbaar gebruik gemaakt om de toegankelijkheid en benaderbaarheid van het plan te optimaliseren. Via ruimtelijkeplannen.nl is dit, vooral gezien de brede reikwijdte en andere opzet van het plan, lastig te bereiken. Tercera is als partij gevonden om het omgevingsplan op duidelijke en overzichtelijke wijze te visualiseren. Benieuwd naar de resultaten?

Klik hier om het omgevingsplan te raadplegen.