PDF

De Praktijkacademie Omgevingsrecht: een nieuw initiatief van ‘Tonnaer’

Het omgevingsrecht is een enorm dynamisch vakgebied. In het verleden is wel eens wat zwaarmoedig gesproken over een ‘tsunami aan wetgeving’ en ‘legislatieve ADHD’ en op uiteenlopende terreinen binnen dit rechtsgebied is sprake van een continue stroom aan belangwekkende jurisprudentie. De toekomstige Omgevingswet probeert samenhang en een integrale benadering te brengen in dit heel brede rechtsgebied. De Praktijkacademie Omgevingsrecht is ontstaan vanuit de roep om kennis en vaardigheden op dit complexe vakgebied. Sinds 1 januari 2016 is dit aan Tonnaer gelieerde opleidingsinstituut volop in bedrijf.

 

1. Praktijkprogramma Omgevingsrecht

De Praktijkacademie biedt de unieke, éénjarige opleiding Praktijkprogramma Omgevingsrecht. Kenmerkend is het praktijkgerichte karakter in combinatie met een academisch niveau. Het Praktijkprogramma is bedoeld voor professionals (ambtenaren, adviseurs, bedrijfsjuristen, vastgoedontwikkelaars e.d.) die zich verder willen verdiepen in de toepassing van het actuele en het komende omgevingsrecht. Bij deelname met goed gevolg wordt de opleiding afgesloten met het diploma Omgevingsjurist. Het jaarprogramma (ca. 650 uur) voorziet in een groeiende behoefte bij de doelgroep aan toepasbare juridische kennis op het zich snel ontwikkelende terrein van de zorg voor de fysieke leefomgeving.

Onderdeel van het programma zijn een vijftal workshops, waarin uiteenlopende onderwerpen op dit gebied door specialisten van naam worden behandeld. Voor deze workshops kunnen ook anderen dan de deelnemers aan het programma inschrijven. Het programma wordt afgesloten met de presentatie van een eindpaper. Naast een stevige focus op actuele omgevingsrechtelijke kennis voorziet het programma ook in de vaardigheden waarbij de praktijktoepassing uitgebreid aan de orde komt. Daartoe worden thematische opdrachten behandeld die de diverse onderdelen van het programma verbinden. In een twaalftal bijeenkomsten worden de cursisten door het programma geleid. In het programma wordt nadrukkelijk ingespeeld op de komende Omgevingswet.

Als projectleider zal Frans Tonnaer optreden.

2. Korte cursussen en bijeenkomsten

Naast het praktijkprogramma, verzorgt de Praktijkacademie Omgevingsrecht een breed scala aan colleges, cursussen, interactieve workshops en andere bijeenkomsten. Dit betreft kennisbijeenkomsten, waarin bijvoorbeeld de inhoud van een deelgebied binnen het omgevingsrecht centraal staat, maar ook workshops en trainingen waarbij vaardigheden worden aangeleerd. Een greep uit het aanbod:

Informatieve bijeenkomsten over de Omgevingswet (‘De Omgevingswet voor dummy’s’, ‘Onderweg naar de Omgevingswet’, ‘Bouwen op vertrouwen’)
Praktische cursussen over het maken van een bestemmingsplan, omgevingsplan of –visie
Sessies over organisatietransformatie in aanloop naar de Omgevingswet (‘Hoe laat begint de cultuuromslag?’)
Actualiteitenbijeenkomsten (jurisprudentie, wetgeving)
Cursussen planschade, handhaving, milieurecht, natuurbescherming, waterrecht etc.
Workshops over participatie, mediation, flexibiliteit in gemeentelijke regels, digitalisering, tekenen met Autocad en Microstation etc.

Alle bijeenkomsten worden, evenals het Praktijkprogramma, verzorgd door experts van Tonnaer op het betreffende onderwerp en door andere gerenommeerde docenten met veel praktijkervaring. De bijeenkomsten worden op maat incompany verzorgd. In een later stadium zal een aantal cursussen en workshops, evenals thans voor het Praktijkprogramma Omgevingsrecht het geval is, ook voor individuele deelname worden opengesteld op een centrale locatie en op vastgestelde datums.

Meer informatie over de Praktijkacademie Omgevingsrecht, het Praktijkprogramma Omgevingsrecht en de diverse cursussen, trainingen en workshops vindt u op: http://www.tonnaer-praktijkacademie.nl/.