PDF

C3 Living – tijdelijke en flexibele woonruimte

De vraag naar tijdelijke en goedkope huisvesting in Nederland blijft toenemen. Veel gemeenten en andere partijen merken deze – stijgende – behoefte voor diverse doelgroepen als gevolg van een brede flexibilisering van de maatschappij. Rendiz speelt hier slim op in door middel van een nieuw initiatief genaamd ‘C3 Living’. Bij dit project wordt flexibele en goedkope huisvesting gerealiseerd.

 

Woonunits
Een C3 woonunit bestaat uit een 40 voets (zee)container welke geschikt wordt gemaakt als woonruimte voor verschillende doelgroepen voor tijdelijk en semi-tijdelijk gebruik. Bij de realisatie van de woningen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame materialen (C2C). De woonunits worden verder goed geïsoleerd en maken gebruik van groene stroom middels zonnepanelen. Er zijn diverse type woningen mogelijk, afhankelijk van de doelgroep.

 

Doelgroepen
Adres- en thuislozen vormen de basis voor het idee van C3 Living. Andere doelgroepen zijn onder meer studenten, statushouders, cliënten van zorginstellingen, huurders op wachtlijsten bij woningcorporaties zonder koopmogelijkheden, zorgbehoevenden en ouderen of arbeidskrachten die (langere tijd) in Nederland willen blijven. Kortom: goedkope huisvesting voor woonurgenten waarvoor niet op korte termijn een reguliere huurwoning beschikbaar is.

 

Voorbeeldprojecten
Het C3 Living project wordt al uitgevoerd in de regio Venlo. Voor meer informatie kunt terecht op www.rendiz.nl.

 

Procedure en vergunning
Vaak moet voor het realiseren van tijdelijke woonruimte op een geschikte locatie een planologische procedure worden doorlopen. Tonnaer adviseurs verzorgt in samenwerking met Rendiz dit traject voor u.