Verkavelingsplan

Tonnaer maakt een verkavelingsplan voor de overheid (gemeenten), maar ook voor ontwikkelaars, bedrijven en particulieren. Steeds vaker vraagt een gemeente namelijk aan deze partijen om een verkavelingsplan of een stedenbouwkundig ontwerp aan te leveren. Vaak vraagt men daarbij ook om aanvullende planvormen zoals een beeldkwaliteitsplan of een bestemmingsplan. Naast het verkavelingsplan kan Tonnaer hierin voorzien!

Wat is een verkavelingsplan?

Bij de ontwikkeling van nieuwe woon- en werkgebieden dient nauwkeurig onderzocht te worden op welke wijze de ruimtelijke inrichting van het betreffende gebied vorm gaat krijgen. Het gaat daarbij om het zoeken naar de meest optimale verdeling tussen de bebouwing, de wegen en het openbare groen. Dit gebeurt aan de hand van een stedenbouwkundig verkavelingsplan. Het streven naar het ontstaan van een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling staat voorop bij een verkavelingsplan.

Tonnaer stelt voor u een uitstekend verkavelingsplan op!

Tonnaer beschikt over ervaren stedenbouwkundigen die gespecialiseerd zijn in het opstellen van een verkavelingsplan. Vanuit een stedenbouwkundige visie en een programma van eisen wordt begonnen met het maken van de eerste globale schetsen voor het gebied. Deze worden in onderling overleg met de opdrachtgever steeds gedetailleerder uitgewerkt en op maat gemaakt. In eerste instantie komt daar vooral het ‘ouderwetse’ handwerk aan te pas. Naarmate het ontwerp steeds meer vorm krijgt zal het verkavelingsplan ook tot op de centimeter nauwkeurig digitaal worden getekend. Vakwerk leidt zo tot een maatwerk verkavelingsplan!

Vaak hoort bij een verkavelingsplan ook een beeldkwaliteitsplan, waarin de uitgangspunten van het ontwerp naar de vormgeving van de openbare ruimte worden vertaald. De feitelijke verkaveling wordt vervolgens planologisch vastgelegd door middel van een bestemmingsplan. Kortom; Tonnaer verzorgt het gehele proces van het eerste initiatief tot het moment dat het gebied daadwerkelijk ontwikkeld kan gaan worden en het verkavelingsplan gereed is.

Wilt u meer weten over het verkavelingsplan?

Bent u geïnteresseerd in een verkavelingsplan of wilt u meer informatie over het maken van een verkavelingsplan? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan of neem contact op met een van onze specialisten. Voor het verkavelingsplan kunt u terecht bij Bjorn Weekers.