Stedenbouwkundig plan

Het maken van een stedenbouwkundig plan of -ontwerp betreft zowel het opstellen van visies voor nieuw te ontwikkelen gebieden als voor herstructureringslocaties. Voor deze gebieden worden inrichtingsschetsen en verkavelingen ontworpen door ervaren stedenbouwkundigen en ontwerpers. De schetsen in het stedenbouwkundig plan kunnen op een heel klein schaalniveau betrekking hebben zoals een kavel of klein gebied met één of enkele woningen, maar ook op een veel groter schaalniveau, zoals voor complete woonwijken of bedrijventerreinen.

Tonnaer is uw professional voor het maken van een stedenbouwkundig plan

Elk stedenbouwkundig plan wordt bij Tonnaer steeds gemaakt op basis van een analyse van de locatie. Vooraf wordt bepaald wat de te respecteren waarden zijn en met welke randvoorwaarden rekening moet worden gehouden. Daarnaast worden de specifieke kwaliteiten van de locatie (verkavelingsrichtingen, zichtlijnen e.d.) in beeld gebracht. Door hiermee in het ontwerp van het stedenbouwkundig plan rekening te houden, ontstaat een goede inpassing van het ontwerp in de omgeving.

Bij het maken van het stedenbouwkundig plan wordt door de ontwerpers van Tonnaer altijd gestreefd naar meerwaarde door als basis van het ontwerp een helder, herkenbaar concept neer te leggen. Met name in de communicatie met de betrokken partijen en belanghebbenden heeft een herkenbaar concept in het stedenbouwkundig plan zijn waarde reeds bewezen.

De ontwerpen worden desgewenst vertaald in een verkavelingsplan, een beeldkwaliteitsplan of een bestemmingsplan. Bij Tonnaer blijft dit alles binnen één hand, de kwaliteiten van het stedenbouwkundig plan komen niet in het geding.

Wat zijn verdere mogelijkheden van het stedenbouwkundig plan?

Tonnaer wordt ook vaak betrokken bij de beoordeling van bouwplannen door gemeenten. In ruimtelijke kwaliteitscommissies of samen met een afdeling wordt geadviseerd over bouwplannen en worden deze zo nodig bijgestuurd. Een ander vorm van stedenbouwkundig advies betreft het geven van een ‘second opinion’ in het kader van de besluitvorming over bouwplannen, ofwel om die besluitvorming te versterken ofwel om die juist anders uit te doen vallen. Ook hiervoor kunt u een beroep doen op de ervaren stedenbouwkundigen van Tonnaer.

Meer weten over het stedenbouwkundig plan?

Bent u geïnteresseerd in een stedenbouwkundig plan of wilt u meer informatie over het maken van een stedenbouwkundig plan? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan of neem contact op met een van onze specialisten. Voor vragen over het stedenbouwkundig plan kunt u terecht bij Bjorn Weekers.