mr. Malou Box
Juridisch adviseur
06-19945873

ir. Joris Gerrits
Planologisch adviseur
06-51754594

ing. Nick de Geus
Planologisch adviseur
06-44845417

mr. Bart de Jong
Juridisch adviseur
06-45965854

ing. Jonas Peters
Planologisch adviseur
06-43570820

ing. Steffie Renders
Stedenbouwkundig adviseur
06-33734517

Steffie Renders

mr. Yuval Schönfeld
Juridisch adviseur
06-19608696

Yuval Schönfeld

ing. Daan Steeghs
Tekenaar / planologisch adviseur
06-45692948

mr. Tom Thijssen
Juridisch adviseur
06-43570850

Tom Thijssen

prof. dr. Frans Tonnaer
Eigenaar
06-53325452

mr. Bianca Verras
Senior juridisch adviseur
06-17103765

ir. Gijs Veugen
Stedenbouwkundig / planologisch adviseur
06-45965856

Gijs Veugen

mr. Iris Voncken
Juridisch adviseur
06-33383957

ing. Bjorn Weekers
Senior stedenbouwkundig adviseur
06-12044721

Bjorn Weekers