mr. Malou Box
Juridisch adviseur
06-19945873

ing. Ester van Geldorp
Senior Planologisch adviseur
06-51754594

ing. Nick de Geus
Planologisch adviseur / Tekenaar
06-44845417

ir. Nico op de Laak
Senior Adviseur
06-17544618

Belinda van Lente
Office manager
040-2571336

mr. Yuval Schönfeld
Senior juridisch adviseur
06-19608696

ing. Daan Steeghs
Tekenaar / Stedenbouwkundig adviseur
06-45692948

mr. Tom Thijssen
Senior juridisch adviseur
06-43570850

prof. dr. Frans Tonnaer
Senior Adviseur (voormalig directeur/eigenaar)
040-2571336

ing. Bjorn Weekers
Senior Stedenbouwkundig / Planologisch adviseur
06-12044721