Tonnaer is dé partner in advisering bij omgevingsrecht voor overheden, bedrijven en particulieren.

Wij beschouwen het als onze missie om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van het omgevingsrecht en aan de zorg voor de fysieke leefomgeving.

In onze visie dienen hoogwaardige diensten en producten geleverd te worden aan publieke en private klanten en wij spannen ons in om dat te garanderen. Waar dat van toegevoegde waarde is, doen wij dit samen met externe partners. Wij werken graag op een persoonlijke wijze aan een bestendige relatie met onze klanten en streven ernaar deze relatie te versterken door integrale advisering.

Door het vroegtijdig signaleren en oppakken van kansen met betrekking tot diensten en producten, versterken wij onze positie in een snel veranderende markt. Wij hechten aan een actieve deelname aan het (wetenschappelijk) debat over de toepassing en ontwikkeling van het omgevingsrecht in de concrete uitvoeringspraktijk.