Omgevingswet

Per 1 januari 2021 zal de Omgevingswet in werking treden. Het is nu al mogelijk om voor te sorteren op deze wet. Het omgevingsplan en de omgevingsvisie zijn hierin de belangrijkste documenten. Tonnaer Adviseurs kan u bij het opstellen van deze documenten ondersteunen, of geheel ontzorgen. Wij geven niet alleen planologisch en juridisch advies, maar we kijken ook naar wat de Omgevingswet voor uw organisatie betekent.

Onze diensten voor de Omgevingswet

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een integraal, grondgebied dekkend, beleidsinstrument voor de fysieke leefomgeving. Het instrument is zelfbindend en verplicht voor rijk, provincies en gemeenten. Een goede omgevingsvisie is de basis voor het omgevingsplan.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan is een integraal, grondgebied dekkend, operationeel instrument. Gemeenten stellen één omgevingsplan op waarin regels gesteld worden over het behoud van de fysieke leefomgeving.