Annotatie over relatie tussen omzettingsvergunning op grond van de huisvestingswet 2014 en de omgevingsvergunning, GST. 209/125

Definities ‘Bouwwerk’ modelbouwverordening en bestemmingsplan + definiëring bouwwerk in de omgevingswet, annotatie GST. 2019/84

RO-MIDDAGEN 2019

RO-middagen 2019

TOEPASSING BESTUURLIJKE BOETE VANWEGE OVERTREDINGEN BOUWBESLUIT 2012 (O.G.V. ARTIKEL 92A WONINGWET), annotatie GST.2019/29