Juridisch ad-hoc advisering & second opinions

Als ambtenaar moet je vaak met een dusdanig breed scala aan onderwerpen bezig houden dat het bijna onmogelijk is om op alle gebieden alle details te kennen. Voor een specifieke casus of vraag kan dan behoefte bestaan aan een adviseurs die een ad-hoc advies kan opstellen . Ook kan het zijn dat er door de interne werkdruk even geen capaciteit is om acute problemen op te lossen. Ook hier kan een ad-hoc advisering uitkomst bieden.

Gelukkig weten de medewerkers van Tonnaer altijd een antwoord. Mede dankzij de verschillende specialismen binnen ons kantoor kunnen wij u snel en adequaat te woord staan. Overigens kunnen ook projectontwikkelaars, bedrijven en particulieren natuurlijk ook voor minder specialistische vragen bij ons terecht.

Ook wanneer u twijfelt aan een door een ander uitgebracht advies, kunt u ons natuurlijk inschakelen om een second opinion te geven. Wij zullen het betreffende advies dan zorgvuldig bestuderen en onze juridische mening ernaast of er tegenover zetten. Hierbij gaan wij uiteraard objectief te werk. De behoefte aan een second opinion kan ook bestaan vanuit politieke overwegingen of wanneer er twee tegenstrijdige adviezen voorliggen (third opinion).

Snel en deskundig advies over acute problemen?

Vragen of casussen kunnen telefonisch, per mail of per brief aan ons worden voorgelegd. Wij zorgen vervolgens, zodra wij zeker weten dat we de precieze vraag scherp hebben, voor een juridisch goed onderbouwd advies op maat. Waar mogelijk onderbouwen wij onze adviezen met de relevante jurisprudentie en kamerstukken, maar bij gebreke daarvan gaan wij bijvoorbeeld een gedegen wetsinterpretatie ook niet uit de weg. Bij ons kunt u voor de volgende rechtsvelden advies vragen:

  • Bestuursrecht
  • Milieurecht
  • Ruimtelijk Ordenings recht (Wro / Wabo)

Daarnaast voorzien wij onze adviezen zo mogelijk ook van een concreet advies over hoe in de betreffende situatie gehandeld kan worden. Dus niet alleen een juridisch advies over hoe de vork nu precies in de steel zit, maar ook een praktisch advies waarmee u direct de betreffende casus kunt afhandelen.

Tonnaer is uw adviseur voor urgente juridische vraagstukken

Tonnaer heeft veel ervaring met acute vraagstukken of second opinion in het bestuursrecht, milieurecht en ruimtelijke ordeningsrecht. U kunt van Tonnaer verwachten:

  • Kennis en kunde van de laatste wetgeving
  • Op de hoogte van de meest recente jurisprudentie
  • Snel en kundig advies over acute ontstane problemen

Bent u geïnteresseerd of heeft u een acuut probleem? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan of neem voor meer informatie telefonisch contact op met ons via 040 – 257 1336.