Algemene wet bestuursrecht

De Algemene wet bestuursrecht, ook wel Awb genoemd, vormt de basis voor een groot aantal wetten in het omgevingsrecht. Basisbegrippen die in de specifieke wetgeving worden gebruikt zoals de termen ‘besluit’, ‘belanghebbende’ en het bestuursprocesrecht (de bepalingen over bezwaar en beroep) krijgen vorm in de Algemene wet bestuursrecht. Deze wet is als het ware de kapstok waaraan andere specifieke wetten worden opgehangen.

Algemene wet bestuursrecht (Awb)
De belangrijkste regels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb vermeldt hoe een besluit moet worden voorbereid, hoe het moet worden bekendgemaakt en binnen welke termijn een besluit genomen moet worden.

Soorten besluiten in het bestuursrecht
In de Awb staan verschillende soorten besluiten. Het bekendste besluit is de beschikking. Dit is een beslissing in een concreet geval, zoals het verlenen van een vergunning of terugvordering van te veel betaalde uitkering. In het bestuursrecht staat ook het besluit van algemene strekking. Dit is van toepassing op gevallen die vooraf niet precies bekend zijn. Een voorbeeld is het vaststellen van een bestemmingsplan voor een sneltramlijn door een woonwijk.

Advisering over de Algemene wet bestuursrecht

Hoewel de Algemene wet bestuursrecht al bestaat sinds 1994 wordt deze steeds weer in tranches aangevuld. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de Algemene wet bestuursrecht zijn bijvoorbeeld de dwangsom bij niet tijdig beslissen door een overheid, de bestuurlijke lus en regels over het innen van dwangsommen. Ook in de nabije toekomst zullen er belangrijke aanvullingen in het bestuursrecht plaatsvinden: denk hierbij aan een algemene regeling over nadeelcompensatie en de aanpassing van het bestuursprocesrecht. Door alle wijzigingen en relevante jurisprudentie is het van groot belang om de kennis op het gebied van het algemene bestuursrecht actueel te houden.

Juristen van Tonnaer adviseurs in Omgevingsrecht merken vaak vanuit de adviespraktijk dat voor de beantwoording van specifieke vragen over omgevingsrecht toch moet worden teruggegrepen naar de basisbegrippen uit de Algemene wet bestuursrecht.

Wat Tonnaer voor u kan betekenen in het kader van de Awb

De juristen van Tonnaer kunnen u bijstaan bij vraagstukken over de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarbij kunt u denken aan:

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over onze bestuursrechtjuristen ? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan of neem voor meer informatie telefonisch contact op met ons via 040 – 257 1336.