Advies algemene wet bestuursrecht
Tonnaer kan u inhoudelijk bijstaan door het geven van advies in het kader van de Algemene wet bestuursrecht bij de vaak complexe en soms politiek gevoelige dossiers.

Lees meer over advies algemene wet bestuursrecht

Procesvertegenwoordiging
Een bezwaar- of beroepsprocedure in het omgevingsrecht vereist ook kennis van het algemeen bestuurs- en procesrecht en is daarom bij uitstek een klus voor de ervaren juristen van Tonnaer.

Lees meer over procesvertegenwoordiging

Bestuurlijke lus
Onze professionals zijn juridisch goed onderlegd, kennen het systeem en de mogelijkheden die de bestuurlijke lus te bieden heeft.
Juridische adhoc advisering
Tonnaer heeft veel ervaring met acute vraagstukken of second opinion in het bestuursrecht, milieurecht en ruimtelijke ordeningsrecht.
Mediation
Tonnaer onderscheidt zich van de doorsnee mediator, omdat wij deskundig zijn in het omgevingsrecht en u op dit gebied kunnen helpen om geschillen tussen partijen op te lossen.

Lees meer over mediation