Digitale informatie

De digitaliseringsdeskundigen van Tonnaer zijn gespecialiseerd in het digitale ruimtelijke ordening. Ook geografische informatie en basisregistraties kunnen verzorgd worden door Tonnaer.

Onze diensten voor digitale informatie

Digitale ruimtelijke ordening
Naast het maken van CAD, bouw- en milieu tekeningen kan Tonnaer Digitale informatie u ook helpen met alle andere digitale verplichtingen die volgen uit de Wet ruimtelijke ordening.

Lees meer over digitale ruimtelijke ordening

Geografische informatie
Tonnaer wil haar klanten helpen en stimuleren bij het opzetten en toepasbaar maken van hun geografisch gerelateerde informatie.

Lees meer over geografische informatie

Basisregistraties
Tonnaer Digitale Informatie kan u helpen bij het komen tot en beheer van basisregistraties Grootschalige Topografie en basisregistraties Adressen en Gebouwen.

Lees meer over basisregistraties