TOEPASSING BESTUURLIJKE BOETE VANWEGE OVERTREDINGEN BOUWBESLUIT 2012 (O.G.V. ARTIKEL 92A WONINGWET), annotatie GST.2019/29

Afdeling bestuursrechtspraak stelt strengere eisen aan een aanvraag om een omgevingsvergunning