Afdeling bestuursrechtspraak stelt strengere eisen aan een aanvraag om een omgevingsvergunning

Het aanjagen van de woningbouwproductie. Een vroege stresstest voor de Omgevingswet.

Architect belanghebbende bij ontwikkelingen met betrekking tot het door hem ontworpen gebouw?

De Omgevingswet: meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor initiatiefnemers. Over de late zegeningen van de economische crisis.