Basisregistratie Grootschalige Topografie

De Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie zal naar alle waarschijnlijkheid begin 2013 officieel onderdeel vormen van het stelsel van Basisregistraties. Vanaf dat moment gaan overheden een transitieperiode in dat er toe gaat leiden dat de nu bekende lijngerichte GBKN ondergrond wordt omgezet naar een vlakgerichte grootschalige topografie. Het maken en beheren van een BGT gaat voor diverse overheden, waaronder gemeenten, een standaard onderdeel vormen van hun registratie werkzaamheden. Tonnaer Digitale Informatie ondersteund overheden bij diverse werkzaamheden rondom de aankomende Basisregistratie Grootschalige Topografie.

Processen en opbouw van de BGT

Tonnaer Digitale informatie kan u op twee fronten ondersteuning bieden bij het opzetten van uw Basisregistratie Grootschalige Topografie. Zo bieden wij tijdelijke procesmanagers voor gemeenten die in staat zijn uw organisatie rondom de BGT vorm te geven en te verankeren. De procesmanager BGT kent alle facetten rondom de registratie; waaronder de software, landmeetkundige aspecten, verkeer, groenbeheer, organisatie opbouw en management. U kunt van de procesmanager verwachten dat hij u met raad en daad bij staat en uw organisatie achterlaat als een geoliede BGT beheer machine.

Daarnaast bieden wij handjes in de vorm van BGT tekenaars en digitaliseringsdeskundige die u kunnen ondersteunen bij het opbouwen en beheren van uw topografische registratie. Speciaal voor overheden die willen starten met de opbouw van de BGT bieden wij detacheringen aan inclusief hard- en software ondersteuning. De tekenaar neemt een eigen laptop en BGT software mee op locatie te werken aan de opbouw van uw BGT.

Tonnaer is uw partner bij het vervaardigen van uw BGT

Tonnaer heeft ervaring met het maken van en het ondersteunen bij de basis topografie als ook de plus topografie, is uw professionele partner en kan u op de volgende manieren ondersteunen:

  • Procesleider voor de opbouw en afronding van de BGT;
  • Procesleider voor implementatie van de BGT;
  • Intekenen , inwinnen en muteren van topografie gegevens;
  • Fixed-fee opbouwen en migratie naar een basisbestand BGT;
  • QuickScan impact Basisregistratie Grootschalige Topografie.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over de Basisregistratie Grootschalige Topografie ? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan of neem voor meer informatie telefonisch contact op met ons via 040 – 257 1336.